Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

Anunțuri

Lista funcțiilor din cadrul Centrului de Cultură al Județului Bihor care intră în categoria de personal plătit din fonduri publice conform art. 33 din Legea – cadru 153/2017 la 31.03.2023:

Descărcați documentul

Secretariatul comisiei de concurs anunță, conform prevederilor din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul de Cultură al Județului Bihor, aprobat prin Dispoziția președintelui consiliului județean nr. 17 / 2023, rezultatul concursului.

În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul pentru Cultură al judeţului Bihor, aprobat prin Dispoziția președintelui consiliului județean nr. 17/2023, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă - analiza proiectului de management:

Comunicare cu privire desfășurarea etapei a doua a Concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul de Cultură al judeţului Bihor

Consiliul Județean Bihor organizează, la sediul său din Mun. Oradea, P-cul Traian, nr. 5, Jud. Bihor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Centrul de Cultură al județului Bihor.

Pentru plata prin virament bancar a taxelor de curs , se vor completa următoarele date:

1. Beneficiar: Centrul de Cultură al Județului Bihor;
2. C.I.F. beneficiar: 4208323;
3. Banca beneficiar: Trezoreria Oradea;
4. Contul IBAN: RO63 TREZ 0762 1G33 1900 XXXX
5. Se vor specifica, în mod obligatoriu, numele și prenumele cursantului pentru care se face plata, secția și anul de curs.

Regulamentul, fisa de inscriere si declaratiile de consimtamant, pentru Festivalul national ”Florica Ungur”, ediția I, 7-8 iunie 2022.

Download documente festival

Centrul de Cultură al Județului Bihor dorește să achiziționeze servicii culturale folclorice pentru anul 2022, în scopul promovării tradițiilor autentice bihorene, a cântului, a jocului popular, a costumelor tradiționale, a obiceiurilor și datinilor prin realizarea de spectacole și alte activități culturale folclorice.
Pe această cale dorim să aducem la cunoștința publicului caietul de sarcini împreună cu anexele sale, constând în contract de prestări servicii, raport de activitate și proces verbal de recepție.

×

TOP