Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

Pentru plata prin virament bancar a taxelor de curs , se vor completa următoarele date:

1. Beneficiar: Centrul de Cultură al Județului Bihor;
2. C.I.F. beneficiar: 4208323;
3. Banca beneficiar: Trezoreria Oradea;
4. Contul IBAN: RO63 TREZ 0762 1G33 1900 XXXX
5. Se vor specifica, în mod obligatoriu, numele și prenumele cursantului pentru care se face plata, secția și anul de curs.

×

TOP