Acest website foloseste cookie-uri
Este necesar să acceptați cookie-urile noastre pentru a folosi corespunzător website-ul. Nu colectăm momentan nici o informație personală.
×

Informații publice

Pentru plata prin virament bancar a taxelor de curs , se vor completa următoarele date:

1. Beneficiar: Centrul de Cultură al Județului Bihor;
2. C.I.F. beneficiar: 4208323;
3. Banca beneficiar: Trezoreria Oradea;
4. Contul IBAN: RO63 TREZ 0762 1G33 1900 XXXX
5. Se vor specifica, în mod obligatoriu, numele și prenumele cursantului pentru care se face plata, secția și anul de curs.

Regulamentul, fisa de inscriere si declaratiile de consimtamant, pentru Festivalul national ”Florica Ungur”, ediția I, 7-8 iunie 2022.

Download documente festival

Centrul de Cultură al Județului Bihor dorește să achiziționeze servicii culturale folclorice pentru anul 2022, în scopul promovării tradițiilor autentice bihorene, a cântului, a jocului popular, a costumelor tradiționale, a obiceiurilor și datinilor prin realizarea de spectacole și alte activități culturale folclorice.
Pe această cale dorim să aducem la cunoștința publicului caietul de sarcini împreună cu anexele sale, constând în contract de prestări servicii, raport de activitate și proces verbal de recepție.

În temeiul art. 12 , alin. 3 din O.U.G. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, pe durata desfășurării programului instructiv – educativ pentru anul 2022/2023 , Centrul de Cultură al Județului Bihor organizează în perioada 03 – 07 octombrie 2022 ocuparea unui număr de 12 posturi de expert, vacante în cadrul secției Școala de Arte Francisc Hubic , pe perioadă determinată, în mod direct, prin acordul părților.

DESCARCATI DOCUMENTUL

×

TOP