Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale BIHOR
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 al Administraţiei publice locale, actualizată, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor ca instituţie publică de cultură.

Istoric

Instituția a fost înființată prin decret de ministru în anii 50, având o bogată istorie și tradiție. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor este persoană juridică autonomă fiind subordonată financiar Consiliului Judeţean Bihor ca instituţie publică de cultură de nivel judeţean. Înfiinţat în 1959 sub numele de Casa Regională a Creaţiei Populare, rebotezată fiind în anul 1968 odată cu revenirea la împărţirea administrativă în judeţe, sub numele de Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă.

După căderea comunismului, începând din anul 1990 instituţia apare sub numele de Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor Populare, având dublă subordonare atât Ministerului Culturii cât şi Consiliului Judeţean Bihor.

Din anul 2003 instituţia este subordonată doar Consiliului Judeţean Bihor şi, tot din acel an, primește actuala titulatură.

Misiunea

Păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural local şi naţional este imperativul principal al instituţiei, prin promovarea actului cultural scris şi multiculturalitatea locală, în vederea afirmării spiritualităţii locale; protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare contemporane, constituind bancă de date și valori; conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal; păstrarea și cultivarea specificului zonal; revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică (meșteri populari și mici meseriași etc.); antrenarea cetățenilor în activitatea de cunoaștere, ocrotire și întreținere atât a mediului natural cât și a mediului cultural tradițional: dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional.

Obiectivele

Furnizarea serviciilor publice de cultură în domeniul educației permanente și al culturii tradiționale, urmărind cu consecvență: cercetarea stadiului actual al tradițiilor și al creației populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a județului; stimularea creativității și talentului; cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.; desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând și obiceiurile tradiționale din comunitatea respectivă; coordonarea metodologică a activității așezămintelor culturale de nivel județean respectiv cămine culturale, case de cultură , universități populare etc.; elaborarea unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimularea creativității în toate genurile artei interpretative neprofesioniste; inițierea unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației populare autentice, pentru protecția acestora împotriva denaturărilor și falsificărilor; elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă.

Echipa

Mircea Jacan
manager
Fandly Monika
contabil șef
Balogh Timea
inspector de specialitate
Felicia Indrieș
referent
Claudius Bucurean
șofer
Szelecki Iosif
inginer de sistem
dr. Anca Popescu
consultant artistic
Felician Mureșan
consultant artistic
dr. Adrian Apan
consultant artistic
Violeta Gherman
consultant artistic

Oradea

Piața 1 Decembrie nr.12,
Oradea, Bihor, România